Velkomen til Folkemusikkarkivet i Telemark


Vi driv innsamling og formidling av folkemusikk i Telemark. Hovudoppgåvene er å ta vare på dei rike folkemusikktradisjonane i fylket og å arbeide for at folkemusikken også i framtida skal vera ei levande kulturytring.


Folkemusikkarkivet i Telemark er oppretta av Telemark fylkeskommune. Drifta er lagt til Telemark kulturnettverk, og arkivet har lokale i Gullbring kulturanlegg i Bø.

Telemarksviser